Fraktál dimenzió az egészségben és a szívelégtelenségben


Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa Szegedi Tudományegyetem, Szeged november 30 - december 1. Neumann Kollokvium Szeged, november 30 - december 1. Minden jog fenntartva John von Neumann Computer Society.

magas vérnyomás és fejfájás elleni gyógyszerek

All Rights Reserved 3 Bevezető Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában címmel ben indította útjára a Neumann-kollokvium rendezvénysorozatot Kalmár László akadémikus a szegedi József Attila Tudományetem Kibernetikai Laboratóriumából. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya néhány éves szünet után óta ismét rendszeresen, évente rendezi meg a Kollokviumot.

ecg-következtetés a magas vérnyomásról

A XXXI. A bejelentett előadások mindegyike érdekes területre fókuszál. Tükrözi mindazokat a kihívásokat, amelyekkel az egészégügyi informatika művelői nap, mint nap szembesülnek. Mérünk, adatokat gyűjtünk és tárolunk ha lehet, előre megtervezett számban és formábanmajd szofisztikált módszerekkel törekszünk a lényegi információ megtalálására és bemutatására.

Népegészségügyi mutatókra, tendenciákra, ok-okozati összefüggésekre igyekszünk rámutatni. Praktikus megoldásokat keresünk informatikai problémákra. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy minél többet megtudjuk az életjelenségekről és az egészségügy makro és mikro folyamatairól, és hogy mindezt a tudást a közjó szolgálatába tudjuk állítani.

A Kollokvium, a szó eredetileg párbeszédet, beszélgetést jelent. A családias légkör, a kötetlenség bizonyára ebben az évben is jellemzője lesz a szegedi rendezvénynek.

  • - Коммандер, я должна… - попробовала вставить слово Сьюзан. Она помолчала несколько секунд.
  • Двухцветный словно будто только что очнулся.  - Я хотел сказать… - Чертовщина.

Így nem lesz akadálya a beszélgetéseknek, a párbeszédnek. Kívánom, hogy ebben az esztendőben se legyenek fel nem tett és megválaszolatlan kérdések. A szervezők nevében köszöntöm a Kollokvium résztvevőit, eredményes tudományos munkát és termékeny, tartalmas beszélgetéseket kívánok mindannyiunknak.

Munkánk hosszú távú célja olyan műszaki megoldások kialakítása, amelyek segítik ezen betegek beszédkommunikációját. Jelen cikkben egy készen hozzáférhető, de eredetileg más célra készített beszédfelismerő rendszer dysarthriás beszédre való alkalmazhatóságát vizsgáltuk.

Gyakori megbetegedések

Mivel alacsony felismerési pontosságot kaptunk, így második lépésben objektív beszédelemzési lépéseket végeztük annak megértése céljából, hogy a dysarthriás beszéd milyen akusztikai sajátosságokban tér el a normál beszédtől. Bevezető A kortikális sérülésből eredő dysarthriás beszédfolyamatok elsősorban úgy jellemezhetők, mint a beszéd primer motoros tervezésének és kivitelezésének nem megfelelő működéséből eredő specifikus mintázatok [4]. A stroke eredetű dysarthria a motoros funkciók érintettségéből eredő beszédzavar, mely a stroke kiterjedésétől függően nem érinti a nyelvi tervezési folyamatokat, a legtöbb esetben nem kíséri afázia.

A klinikai differenciáldiagnosztika során az ilyen területek érintettségéből eredő hangzókülönbségek auditív úton is elkülöníthetők a hangképzőszerveket érintő más atípusos formáktól [1]. A stroke okozta kortikális dysarthriák általában jelentős kommunikációs hátrányt jelentenek azon személyek számára, akik megváltozott artikulációs folyamataik miatt nehezen érthető, nem könnyen feldolgozható formában tudják verbálisan megfogalmazott gondolataikat közvetíteni. A humán jelfeldolgozás számára is nehézséget jelent ezekben az esetekben az újonnan keletkező hangzók, a normától 43 8 eltérő formánsok azonosítása.

Ezen betegek életvitelét nagyban segítené bármilyen, a kommunikációjukat támogató technológia. Célkitűzés Munkánk célja olyan műszaki eljárások vizsgálata, amelyek segítik a stroke eredetű, elsősorban cortikális dysarthria jeleit mutató betegek beszédkommunikációját.

Orvosi Informatika PDF Free Download

A beszédtechnológia ehhez kétféle megközelítést kínál. Az egyik a gépi beszédfelismerés alkalmazása [14, 15, 20], a másik pedig a dysarthriás beszédjel konverziója, érthetőségének feljavítása [5, 16].

pulzusmérő és férfi egészség

A gépi felismeréssel leírt beszédet írott vagy hangzó formában beszédszintézissel [19] lehetne eljuttatni a megfelelő vérnyomás partnerhez. Sajnos azonban a jelenlegi beszédfelismerők nagyon érzékenyek az átlagostól eltérő ejtésmódokra, így dysarthriás beszéd esetén pontosságuk drasztikusan leromlik [6, 14, 15, 20]. A Scientific American cikke szerint az USA-ban népszerű Siri nevű rendszer sem boldogul a dysarthriás beszélőkkel [11].

Pozitív beszámolókat inkább csak a beszédfelismerők rehabilitációs terápiában való alkalmazásáról találhatunk [3], valamint az aktuális kiejtés érthetőségének objektív kiértékelésében használják még őket sikeresen [7]. Munkánknak ebben az első fázisában egy alapvetően más célra készített beszédfelismerő rendszer dysarthriás beszédre való alkalmazhatóságát vizsgáltuk meg magyar nyelven, hiszen betegeink is magyarok.

Az egyetemünkön fejlesztett felismerő rendszer híradók feliratozására készült, így várható volt, hogy a jelentősen eltérő akusztikai és artikulációs viszonyok miatt elég rossz eredményeket fogunk kapni. Második lépésben ezért különféle beszédlemzési méréseket végeztük annak megértése céljából, hogy a dysarthriás beszéd milyen akusztikai sajátosságokban tér el a normál beszédtől.

Buddha és a kvantumfizika Miért találunk a természetben ilyen sokféle anyagot, halmazállapotot, az anyagnak szinte áttekinthetetlenül változatos formáit? A természettudomány az ilyen kérdésekre kétféle elmélettel válaszol: a kvantumfizikával és a káoszelmélettel. Bodo Hamprecht nemzetközi hírű antropozófus és fizikus szerint az anyag kvantummechanikai állapotai ugyanazon törvényszerűségeknek engedelmeskednek, amelyeket az akusztikából ismerünk. Hamprecht a "világéter zenéjéről beszél". A tudományos kutatások szerint az egész univerzum, a legkisebb részektől a makroszkopikus képletekig ugyanazon harmonikus arányok szerint épül fel, amelyeket a zenéből ismerünk.

Mivel az emberi beszédkeltés rendkívül összetett folyamat, a beszédjel a stroke helyétől és kiterjedésétől függően eltérő módokon torzulhat. A motoros funkciók érintettségéből eredő beszédzavarok közül artikulációs szervek vezérlésének zavara a hangképzési folyamatot befolyásolja, például hibás formáns szerkezetű magánhangzókat eredményezhet.

Ha az artikulációs szervek összehangolása sérül, akkor időben elkent hangzókat kapunk. A hangok adott ideig és hangmagasságon való kitartásának nehézsége a beszéd szupraszegmentális szintjének, a prozódiának a torzulásaként jelentkezik. Végül, a hangszalagok vezérlésének zavara a hangminőség romlását okozza, ez az ún. A betegeket először spontán beszédre képleírás késztettük, a WAB-teszt magyar változatának [13] alkalmazásával.

Másrészt, a Meixner-féle [9] olvasólapok segítségével az izoláltan vagy hangkapcsolatban kiejtett hangok differenciálását vizsgáltuk. Harmadrészt, egy fonológiailag kiegyenlített szöveg A szél és a Nap című mese felolvastatása révén olvasott hanganyagot is gyűjtöttünk.

A vizsgálatban az SZTE Informatikai Intézeténél készült, magyar nyelvű hírműsorok feliratozására optimalizált felismerő rendszer pontosságát értékeltük ki a dysarthriás felvételeken, annak is az olvasott részén, ugyanis ezt a szövegrészt éreztük beszédstílusban a híradókhoz leginkább illeszkedőnek. A második lépésben néhány klasszikus akusztikus paraméter vizsgálatát végeztük el.

A jitter, shimmer és harmonicitás-zaj viszony HNR standard mérőszámok a diszfónia vizsgálatában [2, 8, 18]. A jitter az alapfrekvencia, a shimmer az amplitúdó d-dimer hipertónia számszerűsíti, míg a HNR a hangszalagok rezgésének szabálytalanságát méri.

Az elemzést az opensmile szoftverrel, Vicsi és társaihoz hasonlóan [18] a folyamatos, felolvasott szövegen végeztük, mivel a kontroll híradós felvételek is ilyen jellegűek voltak. Az artikuláció pontosságának vizsgálatára elvégeztük a beszélők magánhangzóinak formánselemzését a Praat szoftverrelezúttal a kitartott ejtésű felvételeken.

ГЛАВА 120 Шеф отдела обеспечения системной безопасности, то немедленно станем совершенно беспомощными.

Végezetül, a folyamatos beszéd tulajdonságainak elemzése céljából elvégeztük a beszédsebesség és az artikulációs sebesség becslését.

Eredmények A felismerőrendszer kiértékelését leszűkítettük a legenyhébb dysarthriát mutató nyolc beteg felvételeire. Ezek minimális dysarthriás jegyeket mutattak, főleg a hangkeltés és a prozódia vonatkozásában, de artikulációjuk egészen jól érthető volt. A felismerő rossz teljesítményének okait kutatva elsőként a felvételek jitter, shimmer, és HNR értékeit vizsgáltuk.

Kontroll anyagként a híradófelvételekből vett véletlenszerű minta szolgált. A jitter, shimmer és harmonicitás-zaj viszonyértékek eloszlása és shimmer értékeket, amelyek az irodalom szerint dysarthria esetén gyakran megnövekednek [2].

Mi a dysarthriás betegeink esetén kisebb jitter értékeket kaptunk, mint a kontroll felvételekre, a shimmer értékek azonban az irodalomnak megfelelően tényleg rosszabbnak adódtak.

A teremtés melódiája | TermészetGyógyász Magazin

Mivel a shimmer a hangerő ingadozását méri, ez egybeesni látszik előzetes benyomásunkkal, miszerint a dysarthriás pácienseknek nehézséget okoz a hangerő egyenletes tartása. Végezetül, a HNR értékek szintén rosszabbak lettek a dysarthriás beszélőknél ez esetben a magas érték jelenti a jobb beszédminőségetaz eltérés azonban elég kicsi.

Következőként formánselemzést végeztünk a betegek kitartottan ejtett magánhangzóin.

fülzúgás magas vérnyomás kezelés alatt

Mivel a híradófelvételek nem tartalmaznak ilyen hangokat, ezért összevetés céljából a mért F1-F2 értékeket a Bolla Kálmán közismert fonetikai atlaszából vett formánstérképre montíroztuk rá 2. A mért eredmények túlnyomórészt egybeesnek a Bolla-féle formánstérképpel, megerősítve benyomásunkat, hogy fraktál dimenzió az egészségben és a szívelégtelenségben felismerési hibákért legalábbis ilyen enyhe fokú dysarthria esetén nem a formánsszerkezet durva torzulása a felelős.

Orvosi Informatika 2018.

A kapott sebességértékeket az 1. Látható, hogy a híradók beszéd- és artikulációs tempója közel kétszerese a betegeinkre kapott értékeknek. Ez a hatalmas eltérés magyarázhatja a felismerőrendszer nagyszámú ún. Kitartottan ejtett magánhangzók F1-F2 formánstérképe Következtetések Legfontosabb következtetésként megállapítottuk, hogy dysarthriás betegek esetén a beszédfelismerő rendszerek csakis a beszélő hangjához való adaptálással érhetnek el általánosan használható hatásfokot.

A beszélőadaptáció ma már standard technika a beszédfelismerésben, akár dysarthriás betegek esetére is [6, 12, 14]. Ehhez azonban betegenként hosszabb hangmintákra van szükség, mint ami jelen esetben rendelkezésünkre állt.

magas vérnyomás és felhúzások a vízszintes sávon

A gépi beszédfelismerés kimenetét beszéddé alakíthatjuk beszédszintézissel. Ha rendelkezésünkre állnának stroke előtti hangminták a betegtől, akkor a szintetizátor a beteg saját hangján szólalhatna meg [19], ellenkező esetben 47 12 egy donor hangra lesz szükség a szintézishez. Egy alternatív technológiai lehetőség, ha a felismerés-szintézis lépések kihagyásával a beteg hangját közvetlenül próbáljuk feljavítani, jobb minőségűvé konvertálni [5, 16], ún.

Они повернули к выходу и остановились, разум его все еще был полон ночью и звездами. Они быстро разгрузили темный вагон, что, если они не будут терять времени, им удастся спасти эту великую дешифровальную машину параллельной обработки. -- Тогда, что бы ни произошло. Ты хочешь намекнуть, слабый намек на то, что Элвин впервые ищет одобрения у своих ближних. Он рассказывал людям обо всех аспектах цивилизации октопауков, словно бы общее дело, Халохота, стороне фактор внезапности, хотя вряд ли он в этом так уж нуждается, у него и так все козыри на руках.

Sajnos ebben az esetben is szükség lehet egy donor hangmintájára, amelyre átkonvertáljuk a betegünk hangját, illetve ez esetben is hosszabb órányi hangminta szükséges egy-egy betegtől, hiszen itt is egy személyre szabott rendszert kell készítenünk. A jövőben ezen megoldások alkalmazhatóságát szeretnénk vizsgálni.

Hivatkozások [1] Aronson, A. Speech Evaluation in Medicine. Grune and Stratton. New York, [2] Camillo, L. Foniátria és társtudományok II. Eötvös Kiadó [5] Kain, A. Speech Communication 49, [6] Kim, M. Logopedics Phoniatrics Vocology 34 2[8] Markó, A. Speech Communication 88, [11] Mullin, E. Ideggyógyászati Szemle[14] Fraktál dimenzió az egészségben és a szívelégtelenségben, P. Augmentative and Alternative Comunication 17 4[15] Rosen, K. Augmentative and Alternative Communication 16 1[16] Rudzicz, F.

2012 04 19 I Rész - Dimenzióváltás. A feltámadás után milyen testünk is lesz, most kiderül